หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งทราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
 
       
News  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร สอบถามโทร. 055-862-190 E-mail : saraban-thungsaikpp@lgo.mail.go.th
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ประชาชนสุขภาพดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลทุ่งทราย
 
  พันธกิจ
 
    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ
    ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
    การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
    ส่งเสริมการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย
    ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
    ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ผัก ปลอดสารพิษ
    ส่งเสริมการท่องเที่ยว
    ส่งเสริมงานสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    ส่งเสริมงานสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
    จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
    การวางและจัดทำผังเมือง
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดวางผังเมือง และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางทางการพัฒนา
  สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนนรวมทั้ง ท่อระบายน้ำ
  สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  พัฒนาปรับปรุงการจราจร
  การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ระบบชลประทาน
  การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา
  สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดภัย
กลยุทธ์/แนวทางทางการพัฒนา
  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์/แนวทางทางการพัฒนา
  สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย และการออกกำลังกาย
  พัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้ และสร้างการร่วมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์/แนวทางทางการพัฒนา
  การควบคุม ดูแลรักษาป่าไม้และบริหารจัดการขยะ
  วางแผน จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ และทางน้ำ
  บำบัด ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลยุทธ์/แนวทางทางการพัฒนา
  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
  การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
กลยุทธ์/แนวทางทางการพัฒนา
  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ส่งเสริมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น
  ปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร 62190
โทรศัพท์ : 055-862-190 โทรสาร : 055-862-190 ต่อ 13
รับเรื่องร้องเรียน
055-862-190
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
จำนวนผู้เข้าชม 1,193,620 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10