หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งทราย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
 
       
News  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร สอบถามโทร. 055-862-190 ค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ประชาชนสุขภาพดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลทุ่งทราย
 
  พันธกิจ
 
    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ
    ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
    การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
    ส่งเสริมการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย
    ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
    ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ผัก ปลอดสารพิษ
    ส่งเสริมการท่องเที่ยว
    ส่งเสริมงานสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    ส่งเสริมงานสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
    จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
    การวางและจัดทำผังเมือง
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดวางผังเมือง และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางทางการพัฒนา
  สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนนรวมทั้ง ท่อระบายน้ำ
  สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  พัฒนาปรับปรุงการจราจร
  การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ระบบชลประทาน
  การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา
  สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดภัย
กลยุทธ์/แนวทางทางการพัฒนา
  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์/แนวทางทางการพัฒนา
  สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย และการออกกำลังกาย
  พัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้ และสร้างการร่วมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์/แนวทางทางการพัฒนา
  การควบคุม ดูแลรักษาป่าไม้และบริหารจัดการขยะ
  วางแผน จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ และทางน้ำ
  บำบัด ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลยุทธ์/แนวทางทางการพัฒนา
  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
  การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
กลยุทธ์/แนวทางทางการพัฒนา
  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ส่งเสริมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น
  ปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร 62190
โทรศัพท์ : 055-862-190 โทรสาร : 055-862-190 ต่อ 13
รับเรื่องร้องเรียน
055-862-190
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
จำนวนผู้เข้าชม 495,233 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10