ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
25.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
25.00%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 2 )
50.00%
น้ำประปา ( 0 )
0.00%