หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งทราย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
 
       
News  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร สอบถามโทร. 055-862-190 ค่ะ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการคัดเลือกให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน   6 ก.ย. 2565 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง   26 ส.ค. 2565 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.)   19 ส.ค. 2565 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565   15 ส.ค. 2565 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสแกน OR Code   15 ส.ค. 2565 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ   26 ก.ค. 2565 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลทุ่งทราย ประจำปี พ.ศ. 2565    20 ก.ค. 2565 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34(1) แห่งพรบ.โรคติดต่อ 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลฯ   7 ก.ค. 2565 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ อบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565   7 ก.ค. 2565 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565   5 ก.ค. 2565 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .....   5 ก.ค. 2565 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ทำแบบรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและประชาชน ร่าง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น OR code (พนักงานส่วนท้องถิ่น)   30 มิ.ย. 2565 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ทำแบบรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและประชาชน ร่าง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น OR code (ผู้บริหารท้องถิ่น)   30 มิ.ย. 2565 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ทำแบบรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและประชาชน ร่าง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น OR code (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)   30 มิ.ย. 2565 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง   27 มิ.ย. 2565 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี 3   27 มิ.ย. 2565 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันงดดสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565   27 มิ.ย. 2565 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครองประจำปีพ.ศ. 2565   27 มิ.ย. 2565 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 เรื่อง การเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาความรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   21 มิ.ย. 2565 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)   21 มิ.ย. 2565 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกีายวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   15 มิ.ย. 2565 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกีายวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   15 มิ.ย. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทราย ที่ 370/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   10 มิ.ย. 2565 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)   9 มิ.ย. 2565 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   9 มิ.ย. 2565 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)   9 มิ.ย. 2565 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2565   9 มิ.ย. 2565 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง นโยบายการจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย ประจำปี 2565   9 มิ.ย. 2565 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทราย   7 มิ.ย. 2565 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565   7 มิ.ย. 2565 29
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร 62190
โทรศัพท์ : 055-862-190 โทรสาร : 055-862-190 ต่อ 13
รับเรื่องร้องเรียน
055-862-190
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
จำนวนผู้เข้าชม 1,074,899 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10