หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งทราย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
 
       
News  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร สอบถามโทร. 055-862-190 ค่ะ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .....   5 ก.ค. 2565 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ทำแบบรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและประชาชน ร่าง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น OR code (พนักงานส่วนท้องถิ่น)   30 มิ.ย. 2565 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ทำแบบรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและประชาชน ร่าง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น OR code (ผู้บริหารท้องถิ่น)   30 มิ.ย. 2565 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ทำแบบรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและประชาชน ร่าง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น OR code (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)   30 มิ.ย. 2565 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565   7 ก.พ. 2566 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   7 ก.พ. 2566 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรงสาธารณสุขปี 2566    7 ก.พ. 2566 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดเขตควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   11 ม.ค. 2566 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยช่วงฤดูเก็บเกี่ยวในพื้นที่อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร   11 ม.ค. 2566 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ม.ค. 2566 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566   3 ม.ค. 2566 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รถบรรทุกขยะเทศบา่ลตำบลทุ่งทรายหยุดให้บริการชั่วคราว   13 ธ.ค. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สาย กพ.ถ.12-001 บ้านทุ่งทราย - บ้านพานทอง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร   28 พ.ย. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง สิ้นสุดการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต   15 พ.ย. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งทราย   3 พ.ย. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 ในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 1ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566   3 พ.ย. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลทุ่งทราย ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 ครั้งที่ 1 1 เมษายน 2566   3 พ.ย. 2565 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทราย ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 ครั้งที่ 1 1 เมษายน 2566   3 พ.ย. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสแกน OR Code   24 ต.ค. 2565 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    18 ต.ค. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครการแข่งขันเรือยาวต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565   5 ต.ค. 2565 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด   5 ต.ค. 2565 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการโยธา   5 ต.ค. 2565 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง   5 ต.ค. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนชาวตำบลทุ่งทราย ร่วมด้วยช่วยกันจัดระเบียบการจราจร เพื่อความสงบสุขเรียบร้อยและความปลอดภัยของคนตำบลทุ่งทราย    22 ก.ย. 2565 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณี “สารทไทย - กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง”ประจำปี พ.ศ. 2565   15 ก.ย. 2565 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์แล้วถึงแก่ความตาย   9 ก.ย. 2565 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์แล้วถึงแก่ความตาย   9 ก.ย. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2565   8 ก.ย. 2565 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งฝายวังบัวขาดและขอประชาสัมพันธ์งดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง   6 ก.ย. 2565 19
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร 62190
โทรศัพท์ : 055-862-190 โทรสาร : 055-862-190 ต่อ 13
รับเรื่องร้องเรียน
055-862-190
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
จำนวนผู้เข้าชม 933,111 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10