หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งทราย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
 
       
News  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร สอบถามโทร. 055-862-190 ค่ะ
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทราย ที่ 370/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  10 มิ.ย. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)  9 มิ.ย. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  9 มิ.ย. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)  9 มิ.ย. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2565  9 มิ.ย. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง นโยบายการจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย ประจำปี 2565  9 มิ.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง LPA ประจำปี 2565  23 พ.ค. 2565 20
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งทราย  31 มี.ค. 2565 67
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ วิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งทราย  28 มี.ค. 2565 39
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งทราย  9 มี.ค. 2565 71
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งทราย  7 ธ.ค. 2564 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  30 มิ.ย. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทุ่งทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  27 มิ.ย. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  27 มิ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี 3  27 มิ.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันงดดสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565  27 มิ.ย. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครองประจำปีพ.ศ. 2565  27 มิ.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 เรื่อง การเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาความรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  21 มิ.ย. 2565 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  21 มิ.ย. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)  21 มิ.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกีายวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  15 มิ.ย. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกีายวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  15 มิ.ย. 2565 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  13 มิ.ย. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทราย  7 มิ.ย. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  7 มิ.ย. 2565 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  30 พ.ค. 2565 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางฯ  30 พ.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  28 พ.ค. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  26 พ.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การใช้ภาษาราชการ  25 พ.ค. 2565 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร 62190
โทรศัพท์ : 055-862-190 โทรสาร : 055-862-190 ต่อ 13
รับเรื่องร้องเรียน
055-862-190
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
จำนวนผู้เข้าชม 495,255 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10