หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทุ่งทราย
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งทราย
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากฝีมือชาวทุ่งทราย
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
1
2
3
4
5
 
       
News  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร สอบถามโทร. 055-862-190 ค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
เทศบาลตำบลทุ่งทราย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เทศบาลตำบลทุ่งทราย ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไปครับ
 
นายวิโรจน์ แสงหิรัญรัตนา
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทราย ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
   
 
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทราย [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในก [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
เลิกเสี่ยงมะเร็งร้าย เลิกใช้น้ำมันทอดซ้ำ [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
เชิญชวนสมัครโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใ [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจงานบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อ [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ความรู้เกี่ยวกับพรบ_ข้อมูลข่าวสาร พ_ศ_2540 [ 20 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 42 พ.ศ.2562 [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ ปีงบประมาณ 2562 [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
ซื้อของฝาก_ดูให้ดี! ของต้องมีฉลาก ของต้อง [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
เก็บค่าน้าค่าไฟแพงเกินจริง มีความผิดนะ...จะบอกให้ [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
ดูใบเสร็จค่าซ่อม ก่อนขับรถออกจากอู่ [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
ซื้อสินค้าออนไลน์ ของก็ไม่ได้ บางทีก็ชำรุ [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
คัมภีร์สำหรับมือใหม่ในการตรวจรับคอนโด [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 13 
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศคะแนนLPAแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performanc [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทรา [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
   
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 96 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค [ 24 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
   
 
   
 
เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 21 
การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 เดื [ 31 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   


-VDO วีดิทัศน์- [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
   
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่ [ 7 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ โดยใช้ท่อเดิม (จุดหนองสองตอน) หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งท [ 6 ม.ค. 2564 ]

   
 
   
 
demo08 (23 เม.ย. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.พ. 2564)    อ่าน 20  ตอบ 0  
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
   
 
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 808.3/ว823  [ 22 เม.ย. 2564 ]
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว825  [ 22 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการปฏิบัติการ (รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่) กสธ. มท 0819.2/ว815  [ 22 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว827  [ 22 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 เม.ย. 2564 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กม. มท 0804.1/ว816  [ 21 เม.ย. 2564 ]
หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวินัย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2308  [ 21 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5140-5215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 เม.ย. 2564 ]
การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในรูปแบบออนไลน์ ด่วนมาก กม. มท 0804.6/ว791  [ 21 เม.ย. 2564 ]
ขยายระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... กค. มท 0803.3/ว813  [ 21 เม.ย. 2564 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กยผ. มท 0815.2/ว809  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) กศ. มท 0816.4/ว812  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว26  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว807 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ข้อแนะนำ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว6  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว801 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2) กพส. มท 0810.4/ว805  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce) กพส. มท 0810.6/ว778  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว796 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว802  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว793  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
   
   
 
กพ 0023.3/ว 1912  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 1911 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 1910 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 1865 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 1866 ลื่อนกำหนดการการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักย๓าพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ฯ  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 1864 ขอส่งหนังสือ คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว1868 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว1868 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/3567  แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว1859 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/1858  โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 1819  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขิงิงค์การบริหารส่วนตำบล  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 1818  เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 1789 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคสามเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 16 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1682 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1707 การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1708 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1690 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว1691 การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว1633 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
   
   
 
ทต.ไทรงาม จังหวัดที่มีคำสั่งกำหนดมาตรการให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอก [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม ไม่มองข้าม 5 จุด หยุดโควิด-19 [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม สสส.ส่งต่อสื่อชุดใหม่ ชวนคนไทยไม่ให้การ์ดตก [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงค่ำ [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สภ.ไทรงามและเทศบาลตำบลไทรงาม [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อ [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง เทศบาลเมืองหนองปลิง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ประชาสุขสันต์ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคคลากร [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองแม่แตง ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองแม่แตง ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บึงทับแรต อบต.บึงทับแรต จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปร [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งทราย เลิกเสี่ยงมะเร็งร้าย เลิกใช้น้ำมันทอดซ้ำ [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล การประชุมสภา อบต.บลคลองน้ำไหล สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองขลุง ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกก้นคลองลำคลองขลุง(วังหิน) หมู [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองขลุง ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองสีเลียด หมู่ที่ 13 บ้านหน [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
   
   
 


ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งลาน) หมู่ที่ 1 [ 23 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งลาน) หมู่ที่ 1 [ 23 เม.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม เครื่องจ่ายคลอลีนฆ่าเชื้อโรคน้ำประปา,น้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง [ 23 เม.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม จ้างซ่อมเครื่องปั้มน้ำแบบหอยโข่ง (จำนวน 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินประตูอาคารสำนักงานและห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา โ [ 22 เม.ย. 2564 ]อบต.คลองสมบูรณ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างขุดลอกคลองแห้ง หมู่ที่ ๒๑ บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จ [ 21 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 100 ด้าม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]อบต.ท่าขุนราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (สายวัดเขาถ [ 21 เม.ย. 2564 ]อบต.ท่าขุนราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (สายหนองบัว [ 21 เม.ย. 2564 ]อบต.คลองแม่ลาย ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ชุดป้องกันสารเคมี และฝุ่นละออง จำนวน 5 รา [ 21 เม.ย. 2564 ]อบต.คลองสมบูรณ์ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายต่างๆ หมู่ที่ 1, 2, 5, 6 และ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างขุดลอกคลองแห้ง หมู่ที่ ๒๑ บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จ [ 20 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]อบต.คลองแม่ลาย จ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านยางเรียง สายยางเรียง- [ 19 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 4790 กพ.จำนว [ 19 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างดาดคอนกรีตกันน้ำกัดเซาะ (บริเวณไร่นายเลิศ) หมู่ที่ ๙ บ้านคลองเตย ตำบลคลองลาน [ 16 เม.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ โด [ 16 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งลาน) หมู่ที่ 1 [ 9 เม.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

ทิพย์ทองผ้าทอมือ

วัดแก้วศรีวิไล
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพิื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 091-384-2301
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร 62190
โทรศัพท์ : 055-862-190 โทรสาร : 055-862-190 ต่อ 13
รับเรื่องร้องเรียน
055-862-190
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
จำนวนผู้เข้าชม 77,708 เริ่มนับ 29 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10