หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทุ่งทราย
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งทราย
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากฝีมือชาวทุ่งทราย
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
1
2
3
4
5
 
       
News  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร สอบถามโทร. 055-862-190 ค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
เทศบาลตำบลทุ่งทราย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เทศบาลตำบลทุ่งทราย ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไปครับ
 
นายสุธน สังข์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย
โทร.055-862-190
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
   
 
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทราย ที่ 185/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทร [ 26 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทราย ที่ 192/2564 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสาร [ 20 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2564 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 1635 
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2564 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2564 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและงานคลัง [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2564 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2564 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้า [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระ [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
รายงานภาวะเศรษฐกิจประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรามรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน 4 ก [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งป [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลประเภทแล่งกำเนิดมลพิษที่เฝ้าระวังการปล่อยน้ำเสียในเขตเทศบาลตำ [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ข่าวประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้เกษตรชะลอการปลูกข้าวนาปี เพื่อรอน้ำฝนตกสม่ำเ [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่มีพื้นที่ติดคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบ [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และกำกับดูแลให้ดำเนินการตามมาตรการของกฎหมายและแนวทางปฏิบั [ 9 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
   
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 155 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
   
 
   
 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานตาก [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอ [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมส [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   


-VDO วีดิทัศน์- [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 45 
   
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารประจำศูนย์ อปพร. วิทยุสื่อสารรถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภ [ 22 ก.ค. 2564 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ให้บริการแล้วค่ะ (29 เม.ย. 2564)    อ่าน 68  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (29 เม.ย. 2564)    อ่าน 60  ตอบ 1  
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
   
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว1621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1592  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10564-10571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว25  [ 30 ก.ค. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก กศ. มท 0816.3/ว1616  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ กม. มท 0804.3/ว1601  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว1611  [ 29 ก.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1609 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10482-10554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
   
   
 
กพ 0023.3/ว 3537 การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3525 มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (ดู : 4)  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3526 การจัดสรรงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (ดู : 9)  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3524 การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 7)  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว3536 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ดู : 9)  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/00339 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 20) [ แนบ1 ]  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3494 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 12)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3493 กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 (ดู : 8)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว370 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 (ดู : 0)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว369 บัญชีนวัตกรรมไทย (ดู : 1)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว3534 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 (ดู : 8)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว3533 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (ดู : 5)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว3532 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยาภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน2564) (ดู : 7)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว3531 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (ดู : 7)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว3535 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ให้แก้ อปท. (ดู : 10)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ0023.3/ว 3465 การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่นในการป้องหัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ (ดู : 3)  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว 3466 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ดู : 7)  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3453 ซักซ้อมแนวทางการรับส่ง ผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการ (ดู : 12)  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3450 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย (ดู : 3)  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3449 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ... (ดู : 4)  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
   
   
 
อบต.ถาวรวัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้ [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงค่ำ [ 1 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงเช้า [ 1 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานกระบือ รายงานสถานการณ์ COVID - 19 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 [ 1 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงค่ำ [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ประชาสุขสันต์ แจกอุปกรณ์ชุดแรกเข้ากักกันตัว ✨ณ จุด LQ ในพื้นที่ตำบลประชาสุขสันต์ [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ ออกพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่กักกัน ของหมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงเช้า [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงค่ำ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำใ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำใ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
   
   
 


อบต.คลองน้ำไหล จ้างเหมาถ่ายเอกสารจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนแผนประจำปีงบประม [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.คลองน้ำไหล จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บมุม ฝ่ายนโยบายและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉ [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.คลองน้ำไหล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เค [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โรงพยาบาลสนามอำเภอลานกระบือ ผู้กักตัวในสนามที่กั [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.หนองหล [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลวง ประจำเด [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โรงพยาบาลสนามอำเภอลานกระบือ ผู้กักตัวในสนามที่กั [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โรงพยาบาลสนามอำเภอลานกระบือ ผู้กักตัวในสนามที่กั [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านพราน จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นบริเวณบ้านผู้ใหญ่บุญเลิศ เชียงสิน หมู่ที่ ๑๑ บ้า [ 30 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านพราน จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้น บ้านนางโค แมลงภู่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหินเตาปูน ต. [ 30 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านพราน จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้น บ้านนางชอุ้ม ครุฑแก้ว หมู่ที่ ๖ บ้านหนองน้ำใส ต.พ [ 30 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านพราน จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๑ บ้าหนองหินเตาปูน อำเภ [ 30 ก.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิคที่จอดรถของคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล จำนวน [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.ท่าขุนราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายริมเหมือ [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.สักงาม จ้างขุดลอกผักตบชวาคลองปิ่นโต หมู่ 3 ต.สักงาม อ.คลองลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ทต.ประชาสุขสันต์ ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒ [ 30 ก.ค. 2564 ]ทม.หนองปลิง จ้างบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อโรค ตามโครงการศูนย์พักคอยชั่วคราวผู้ติ [ 30 ก.ค. 2564 ]ทม.หนองปลิง จ้างประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการศูนย์พักคอยชั่วคราวผู้ติดเชื้อโควิด-19ฯ โด [ 30 ก.ค. 2564 ]

   
 
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

ทิพย์ทองผ้าทอมือ

วัดแก้วศรีวิไล
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพิื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 091-384-2301
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร 62190
โทรศัพท์ : 055-862-190 โทรสาร : 055-862-190 ต่อ 13
รับเรื่องร้องเรียน
055-862-190
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
จำนวนผู้เข้าชม 357,838 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10