ReadyPlanet.com
dot dot
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย
dot
dot
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletข้อมูลผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletวิสัยทัศน์ / พันธกิจ
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletข้อมูลการติดต่อ
bulletสภาเทศบาล
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletงานป้องกันฯ
bulletงานการศึกษา
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletหลักธรรมาภิบาล
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจ
bulletคู่มือประชาชน
bulletมอบอำนาจระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
dot
dot
bulletการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
bulletการระงับเหตุสาธารณภัย
bulletการบริโภคน้ำอุปโภคบริโภค
bulletการชำระภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
bulletแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
bulletแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
dot
dot
bulletแบบคำร้องทั่วไป
bulletแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletแบบคำร้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
dot
dot
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘
bulletแผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒
bulletแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑
bulletแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
bulletคำแถลงนโยบายและแผนงาน
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๙
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี๒๕๕๘
dot
dot
bulletกำหนดสมัยประชุมสภา
bulletประกาศเรียกประชุมสภา ปี ๒๕๖๑
bulletประกาศเรียกประชุมสภา ปี ๒๕๖๐
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๑
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๐
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๙
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๗
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖
dot
dot
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
dot
dot
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
bulletจดหมายข่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
dot
dot
bulletสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
bulletวัดแก้วศรีวิไล
bulletวัดหนองนกชุม
bulletวัดวังน้ำแดง
dot
dot
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    

                                    ผลงานรัฐบาล3เดือน-ด้านมั่นคง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม
อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

 ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ –  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

 

 

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 icon
  2019-06-14
อ่านต่อ...


รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2019-06-05
อ่านต่อ...


ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษที่เฝ้าระวังการปล่อยน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทราย icon
  2019-05-29
อ่านต่อ...


ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่9 บ้านไทรย้อย ตำบลทุ่งทราย
  2019-05-23
อ่านต่อ...


ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
  2019-05-02
อ่านต่อ...


ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
  2019-05-02
อ่านต่อ...
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับทองถิ่น
อ่านต่อ...


วันที่ 23/05/2019  14:10:35
อ่านต่อ...


วันที่ 01/05/2019  11:22:33
อ่านต่อ...


วันที่ 26/04/2019  10:54:45
อ่านต่อ...

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 11/06/2019   16:10:58
อ่านต่อ...


วันที่ 11/06/2019   16:10:45
อ่านต่อ...


วันที่ 11/06/2019   16:10:30
อ่านต่อ...
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบอร์ดเทศบาลตำบลทุ่งทรายค่ะ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติทางเข้า GOLDENSLOT เดิมพันกีฬา ทางเข้า Golden slot...2019-03-2863 / 0
dot
กระทู้ปกติGolden Slot ผู้ให้บริการ สล็อตออนไลน์ ระดับโลก ทา...2019-03-2143 / 0
dot
กระทู้ปกติ레버튼이 대답&...2019-01-10105 / 0
dot
กระทู้ปกติผู้ชายใส่ถุงเท้ากับรองเท้าแตะมันแปลกไหมม2018-12-10104 / 0
dot
กระทู้ปกติแนะนำเกมส์ Tarzan สล๊อตออนไลน์ในรูปแบบเกมส์ที่คณุส...2018-12-0395 / 0
dot
กระทู้ปกติโปรโมชั่นใหม่!! Satu88 สมัครวันนี้ รับเงินสูงถึง 3...2018-10-23114 / 1
dot
กระทู้ปกติSEO ชี้แจงสำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็ก2018-10-07123 / 0
dot
กระทู้ปกติสมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย2018-09-15144 / 0
dot
กระทู้ปกติเครื่องพิมพ์เช็ค2018-07-19182 / 0
dot
กระทู้ปกติเงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่ satu882018-07-19160 / 0
dot
กระทู้ปกติสามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ 2018-06-21205 / 0
dot
กระทู้ปกติขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knight2018-05-16207 / 0
dot
กระทู้ปกติGolden Slot ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knigh...2018-04-30207 / 0
dot
กระทู้ปกติตามฝัน2018-04-28195 / 0
dot
กระทู้ปกติS4P4 Gameonline2018-02-20309 / 2
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
"ึ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน "
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทราย ๒๓๔ ม.๑ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๙๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๕-๘๖๒๑๙๐ e-mail:thungsai_234@hotmail.com WEBMASTER : Thungsaikpp