ReadyPlanet.com
dot dot
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย
dot
dot
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletข้อมูลผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletวิสัยทัศน์ / พันธกิจ
bulletคำแถลงนโยบายและแผนงาน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletข้อมูลการติดต่อ
bulletสภาเทศบาล
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletงานป้องกันฯ
bulletงานการศึกษา
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletหลักธรรมาภิบาล
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
bulletคู่มือประชาชน
bulletมอบอำนาจระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
dot
dot
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
bulletการระงับเหตุสาธารณภัย
bulletการบริโภคน้ำอุปโภคบริโภค
bulletการชำระภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
bulletแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
bulletแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletสถิติเหตุร้องเรียนร้องทุกข์
dot
dot
bulletแบบคำร้องทั่วไป
bulletแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletแบบคำร้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
dot
dot
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร
bulletรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
bulletแผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒
bulletแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑
bulletแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี ๒๕๖๑
bulletรายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน
dot
dot
bulletกำหนดสมัยประชุมสภา
bulletประกาศเรียกประชุมสภา ปี ๒๕๖๒
bulletประกาศเรียกประชุมสภา ปี ๒๕๖๑
bulletประกาศเรียกประชุมสภา ปี ๒๕๖๐
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๑
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๐
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๙
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๗
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖
dot
dot
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
dot
dot
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
bulletจดหมายข่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
dot
dot
bulletสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
bulletวัดแก้วศรีวิไล
bulletวัดหนองนกชุม
bulletวัดวังน้ำแดง
dot
dot
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 ณ วัดวังน้ำแดง หมู่ ๑๗ ต.ทุ่งทราย 

อ่านต่อ...

 บ้านนางมะลิ ชานอก บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๑๓ ต.ทุ่งทราย                       

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

 

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...ประกาศ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี icon
  2019-11-20
อ่านต่อ...


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม icon
  2019-11-08
อ่านต่อ...


ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า ศพด.ทต.ทุ่งทราย icon
  2019-11-08
อ่านต่อ...


ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ อาหารเสริม (นม) icon
  2019-11-06
อ่านต่อ...


รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
  2019-11-05
อ่านต่อ...


ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน ตุลาคม 2562
  2019-11-05
อ่านต่อ...
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับทองถิ่น
อ่านต่อ...


วันที่ 05/09/2019  13:47:02
อ่านต่อ...


วันที่ 29/08/2019  10:02:10
อ่านต่อ...


วันที่ 15/08/2019  14:52:51
อ่านต่อ...

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 11/06/2019   16:10:58
อ่านต่อ...


วันที่ 11/06/2019   16:10:45
อ่านต่อ...


วันที่ 11/06/2019   16:10:30
อ่านต่อ...
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบอร์ดเทศบาลตำบลทุ่งทรายค่ะ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติ 3 วิถีทาง หาเงินง่ายๆ2019-11-173 / 0
dot
กระทู้ปกติการเดินต่างแดน2019-11-1212 / 0
dot
กระทู้ปกติภาษีรายได้ส่วนบุคคล2019-11-1211 / 0
dot
กระทู้ปกติการวางระบบการจัดการท้องถิ่น 2019-11-1210 / 0
dot
กระทู้ปกติประกันความเสี่ยงออนไลน์2019-11-1211 / 0
dot
กระทู้ปกติการตรวจการสรรพากร2019-11-129 / 0
dot
กระทู้ปกติตำแหน่งงาน 2019-11-1210 / 0
dot
กระทู้ปกติ ใช่หรือไม่ที่เว็บไซต์ jetsadabet ไม่ชำระเงินคนถูก...2019-11-0915 / 0
dot
กระทู้ปกติ ไบนารี่ออฟชั่น เป็น(ความหมายที่ถูก)2019-10-2615 / 0
dot
กระทู้ปกติ หาเงินพิเศษสวยๆจากการแทงหวย....เพียงแค่สมัคร jets...2019-10-1921 / 0
dot
กระทู้ปกติการโยกย้ายตำแหน่งงาน2019-10-0430 / 0
dot
กระทู้ปกติงานราชการ หางานราชการออนไลน์ หางานออนไลน์2019-10-0329 / 0
dot
กระทู้ปกติAnchor Text เป็นอย่างไร เกี่ยวโยงกับ Link เช่นไร2019-09-18 /
dot
กระทู้ปกติทางเข้า GOLDENSLOT เดิมพันกีฬา ทางเข้า Golden slot...2019-03-28184 / 0
dot
กระทู้ปกติGolden Slot ผู้ให้บริการ สล็อตออนไลน์ ระดับโลก ทา...2019-03-21144 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
"ึ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน "
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทราย ๒๓๔ ม.๑ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๙๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๕-๘๖๒๑๙๐ e-mail:thungsai_234@hotmail.com WEBMASTER : Thungsaikpp