ReadyPlanet.com
dot dot
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย
dot
dot
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletข้อมูลผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletวิสัยทัศน์ / พันธกิจ
bulletคำแถลงนโยบายและแผนงาน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletข้อมูลการติดต่อ
bulletสภาเทศบาล
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletงานป้องกันฯ
bulletงานการศึกษา
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletหลักธรรมาภิบาล
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
bulletคู่มือประชาชน
bulletมอบอำนาจระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
dot
dot
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
bulletการระงับเหตุสาธารณภัย
bulletการบริโภคน้ำอุปโภคบริโภค
bulletการชำระภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
bulletแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
bulletแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletสถิติเหตุร้องเรียนร้องทุกข์
dot
dot
bulletแบบคำร้องทั่วไป
bulletแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletแบบคำร้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
dot
dot
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร
bulletรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
bulletแผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒
bulletแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑
bulletแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี ๒๕๖๑
bulletรายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน
dot
dot
bulletกำหนดสมัยประชุมสภา
bulletประกาศเรียกประชุมสภา ปี ๒๕๖๒
bulletประกาศเรียกประชุมสภา ปี ๒๕๖๑
bulletประกาศเรียกประชุมสภา ปี ๒๕๖๐
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๑
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๐
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๙
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๗
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖
dot
dot
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
dot
dot
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
bulletจดหมายข่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
dot
dot
bulletสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
bulletวัดแก้วศรีวิไล
bulletวัดหนองนกชุม
bulletวัดวังน้ำแดง
dot
dot
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                                    ผลงานรัฐบาล3เดือน-ด้านมั่นคง 

 

 

 

 

 

  

ประมวลภาพกิจกรรม
อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...ประชาสัมพันธ์ปิดงบประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ icon
  2019-08-22
อ่านต่อ...


ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย
  2019-08-15
อ่านต่อ...


แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
  2019-08-13
อ่านต่อ...


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากลานตากข้าว-บ้านนายสมชาย ม.5 บ้านทุ่งตากแดด icon
  2019-08-08
อ่านต่อ...


ผลการประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำาเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลทุ่งทราย
  2019-08-06
อ่านต่อ...


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำาเนนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  2019-08-06
อ่านต่อ...
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับทองถิ่น
อ่านต่อ...


วันที่ 15/08/2019  14:52:51
อ่านต่อ...


วันที่ 23/05/2019  14:10:35
อ่านต่อ...


วันที่ 01/05/2019  11:22:33
อ่านต่อ...

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 11/06/2019   16:10:58
อ่านต่อ...


วันที่ 11/06/2019   16:10:45
อ่านต่อ...


วันที่ 11/06/2019   16:10:30
อ่านต่อ...
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบอร์ดเทศบาลตำบลทุ่งทรายค่ะ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติทางเข้า GOLDENSLOT เดิมพันกีฬา ทางเข้า Golden slot...2019-03-28128 / 0
dot
กระทู้ปกติGolden Slot ผู้ให้บริการ สล็อตออนไลน์ ระดับโลก ทา...2019-03-2193 / 0
dot
กระทู้ปกติ레버튼이 대답&...2019-01-10162 / 0
dot
กระทู้ปกติผู้ชายใส่ถุงเท้ากับรองเท้าแตะมันแปลกไหมม2018-12-10155 / 0
dot
กระทู้ปกติแนะนำเกมส์ Tarzan สล๊อตออนไลน์ในรูปแบบเกมส์ที่คณุส...2018-12-03142 / 0
dot
กระทู้ปกติโปรโมชั่นใหม่!! Satu88 สมัครวันนี้ รับเงินสูงถึง 3...2018-10-23160 / 1
dot
กระทู้ปกติSEO ชี้แจงสำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็ก2018-10-07174 / 0
dot
กระทู้ปกติสมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย2018-09-15192 / 0
dot
กระทู้ปกติเครื่องพิมพ์เช็ค2018-07-19232 / 0
dot
กระทู้ปกติเงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่ satu882018-07-19216 / 0
dot
กระทู้ปกติสามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ 2018-06-21246 / 0
dot
กระทู้ปกติขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knight2018-05-16251 / 0
dot
กระทู้ปกติGolden Slot ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knigh...2018-04-30261 / 0
dot
กระทู้ปกติตามฝัน2018-04-28238 / 0
dot
กระทู้ปกติS4P4 Gameonline2018-02-20355 / 2
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
"ึ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน "
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทราย ๒๓๔ ม.๑ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๙๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๕-๘๖๒๑๙๐ e-mail:thungsai_234@hotmail.com WEBMASTER : Thungsaikpp